Teenused

• raamatupidamise sisseseadmine
• vajadusel eelnevate perioodide raamatupidamisarvestus
• raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
• algdokumentide kirjendamine raamatupidamisregistrites
• ostu- ja müügireskontro pidamine
• käibemaksuarvestus
• palgaarvestus
• kassaarvetus
• põhivaraarvestus
• laoarvestus

• projekti-/ osakonna-/ objektiarvestus
• kasumiaruande koostamine
• bilansi koostamine
• maksudeklaratsioonide koostamine
• maksete ettevalmistamine/ ülekandmine internetipangas
• arvete koostamine ja väljastamine kliendi nimel

• statistiliste aruannete koostamine

• majandusaasta aruande koostamine
• raamatupidamisalased konsultatsioonid
• maksualased konsultatsioonid
• muud seonduvad teenused