Kontakt

Kasutame oma aega, et säästa teie oma. Pakume raamatupidamisarvestust mis vastab seaduse nõuetele, aitame leida vastuseid raamatupidamisega seotud küsimustele. Seeläbi saame alati anda hea ülevaade teie ettevõtte olukorrast ja võimalustest.
Teenuse raames kajastame majandustehingud, teeme maksuarvestuse, esitame maksudeklaratsioonid ning koostame igakuiselt põhiaruanded. Soovi korral on võimalik on-line tarkvarasse ise andmeid sisestada, otse panka tasumisi teha ja erinevaid aruandeid vaadata, anname jooksvalt nõu igapäevastes jooksvates küsimustes, tehingute kajastamises maksustamise aspektist jms. , koostame ettevõtte aastaaruande.
Oleme spetsialiseerunud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

TS-raamatupidamisteenus OÜ
Aadress Aukamäe 27 Keila 76609
reg nr 14200837