Hinnakiri

Dokumente kokku (kanded) Hind EUR/kuus
0-20 32,00
21-50 55,00
51-75 79,00
56-100 95,00
101-150 137,00
151-200 172,00
201-250 205,00
251-300 237,00
 Üle 300 hind kokkuleppel

 

Hinnas sisaldub:

 • algdokumentide sisestamine
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete ja laekumiste arvestus
 • ostuarvete ja tasumiste arvestus
 • aruandvate isikute kuluaruannete  koostamine
 • põhivara arvestus (kuni 5 ühikut)
 • kassaarvestus
 • käibemaksuarvestus
 • maksudeklaratsioonide koostamine
 • koostatud raamatupidamisregistritest väljatrükid

 

Palgaarvestus

Töötajate arv Hind EUR/töötaja
1-5 8,00
6-10 5,00
Rohkem kui 10 hind kokkuleppel

 

Hinnas sisaldub:

 • töötajate palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • lisatasude arvestamine
 • puhkuse- ja lõpparvete arvestamine
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • palkade ja maksude ülekandmine kokkuleppel

 

 • Lisateenused
Teenuse kirjeldus Hind EUR/tk
raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine 29,00
aastaaruande koostamine kliendile alates 32,00
aastaaruande koostamine mitte kliendile alates 92,00
müügiarvete koostamine hind kokkuleppel
laoarvestuse pidamine hind kokkuleppel
statistiliste aruannete koostamine ja esitamine           Statistikaametile alates 10,00
objekti arvestuse pidamine hind kokkuleppel
aruannete esitamine Sotsiaalkindlustusametile alates 3,50
Dokumentide koostamine (käskkirjad, otsused, sõidupäevikud jne) 9.60 eur/tund
Komandeeringuaruande koostamine 7,00