Raamatupidamise hind

Kanded kuni 0-500


Töötajad kuni 0-50


Põhivarad kuni 0-50

0€

Teenused

 • Raamatupidamise sisseseadmine
 • Vajadusel eelnevate perioodide raamatupidamisarvestus
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Algdokumentide kirjendamine raamatupidamisregistrites
 • Ostu- ja müügireskontro pidamine
 • Käibemaksuarvestus
 • Palgaarvestus
 • Kassaarvetus
 • Põhivaraarvestus
 • Laoarvestus
 • Projekti-, osakonna- ja objektiarvestus
 • Kasumiaruande koostamine
 • Bilansi koostamine
 • Maksudeklaratsioonide koostamine
 • Maksete ettevalmistamine/ ülekandmine internetipangas
 • Arvete koostamine ja väljastamine kliendi nimel
 • Statistiliste aruannete koostamine
 • Majandusaasta aruande koostamine
 • Raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • Maksualased konsultatsioonid
 • Muud seonduvad teenused